Voorstellingen 1919 t/m 1920

Onze vereniging bestaat nu bijna 100 jaar. In al die jaren zijn er meer dan 150 stukken gespeeld. Soms is informatie over oude stukken gemakkelijk terug te vinden. Andere keren vinden we nauwelijks iets terug. Mocht u nog de beschikking hebben over oude (vóór 1970) foto’s, programmaboekjes, anekdotes of wetenswaardigheden, die als aanvulling kunnen dienen voor deze archiefpagina’s, dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen via het mailadres: info@oktoneel.nl.

Bij voorbaat dank.

De Kapucijner Theobald Mathew of De Wraak der twee Gebroeders

14-11-1920

Treurspel in vier bedrijven en een voorspel. Uitvoeringen:

15.30 u uitsluitend voor Dames

18.00 u uitsluitend voor Heeren

Pastoor Bonus.

Februari 1919

Broeder Gummarus werd als Willem van Gils op 25 april 1895 geboren in Wagenberg.

Op 1 juni 1914 deed hij zijn intrede in de congregatie van de Broeders van Huijbergen. Op 24 augustus 1918 legde hij zijn eeuwige gelofte af. Als kloosternaam koos hij Gummarus, de patroon van de kerk in zijn geboorteplaats Wagenberg.

In totaal zijn van Gummarus zeventien boeken en verhalen gepubliceerd. De korte verhalen Pastor Bonus en Moeike Door, verschenen in Het Boek voor Kerstmis, schreef hij onder het pseudoniem G. van Halsteren. Hij woonde toen in Halsteren.

De Barbier van Sevilla of een Kozak Gevangen

én

Henri de wees uit een rotswoning.

 

1919

Twee toneelstukken op één avond. Aanvang 18.00 u in het Patronaatsgebouw.

Een groote gecostumeerde uitvoering.

1919

 

Een groote gecostumeerde uitvoering welke uitsluitend toegankelijk zal zijn voor dames.